Конспект по Заболявания, свурзани с храни и хранене за специалност „Инструктор диетично хранене“, II-ри курс, зимен семестър, учебна 2022/2023г.