Конспект по Хигиена и екология за специалност „Инструктор диетично хранене“, II-ри курс, летен семестър, учебна 2022/2023г.