Програма за лекции по Класификация и идентификация на храните за специалност „Инструктор диетично хранене“, I-ви курс, зимен семестър, учебна 2022/2023г.