ПрограмаПрограма за лекции по Комунална хигиена за 2-ри курс – зимен семестър на уч. 2022/2023г. лекции Комунална Хигиена -ИОЗ, втори курс 22-23г.