Програма за практически упражнения по Хигиена и екология за 3-ти курс – зимен семестър на уч. 2022/2023г.