Програма за лекции по Превенция на здравния риск в медицинската козметика, зимен семестър, зимен семестър, учебна 2022/2023г.