Програма за упражнения/семинари по Хигиена и безопасност на лабораторния труд за специалност Медицински лаборант