Програма на упражнения по по Хигиена и екология за специалност „Инструктор диетично хранене“, зимен семестър, II-ри курс, зимен семестър, учебна 2022/2023г.