4. Регламент и правила за провеждане на преддипломен стаж по хигиена

4. Регламент и правила за провеждане на преддипломен стаж по хигиена