Седмичен график за упражнения и лекции, провеждани от катедра “Хигиена” през зимен семестър на уч. 2023/2024г.

Седмичен график за упражнения и лекции, провеждани от катедра “Хигиена” през зимен семестър на уч. 2023/2024г.