Седмичен график за упражнения и лекции, провеждани от катедра “Хигиена” през зимен семестър на уч. 2022/2023г.