Програма за упражнения по Класификация и идентификация на храните за специалност „Инструктор диетично хранене“, II-ри курс, зимен семестър, учебна 2022/2023г.