Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ – Пловдив

Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ - Пловдив

Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ – Пловдив