График за провеждане на семестриални изпити през зимна изпитна сесия на уч. 2021 –2022г. на студентите от специалност „Медицинска сестра“