График за поправителна държавна изпитна сесия за учебната 2022/2023 година в Катедра по сестрински грижи