График за поправителна лятна изпитна сесия за учебната 2022/2023 година в Катедра по сестрински грижи