Конспект за държавен изпит по Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните сестрински грижи(теория)