Разпределение за провеждане на допълнителна изпитна сесия на учебната 2022_2023 г. Катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Разпределение за провеждане на допълнителна изпитна сесия на учебната 2022_2023 г. Катедра „Социална медицина и обществено здраве“