Колектив на катедра по социална медицина, Медицински университет – Пловдив

Колектив на катедра по социална медицина, Медицински университет - Пловдив

Колектив на катедра по социална медицина, Медицински университет – Пловдив