Учебна програма по Социална медицина с медицинска етика II част за специалност „Медицина“ по учебен план 2020/2021 год.