АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕЛАСТИЧНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ В РЕХАБИЛИТАЦИОННАТА ПРАКТИКА”