АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МЕТОДЪТ ПИЛАТЕС – ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛНАТА ПРАКТИКА”