АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „МОБИЛИЗАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВНИ”