АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Организация на дейността и фармацевтични грижи при отпускане на OTC лекарствени продукти“