АС АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Управление на качеството във фармацевтичния сектор“