Учебен отдел

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

    Във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България, и Заповед 515/13.03.2020 г. на Ректора на МУ-Пловдив, „Учебен отдел“ преминава на дистанционно обслужване на студенти, преподаватели и външни лица.

    Информация може да получите по ел. поща или по телефона.

  • Радостина Содева, инспектор за специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка”
  • GSM: 032 / 200 785
    radostina.sodeva@mu-plovdiv.bg

  • Симона Момчилова, инспектор за специалностите “Управление на здравните грижи”, “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, “Управление на медико-социални дейности и обществено здраве” и “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”

Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: “Медицинска сестра” и “Акушерка”
Радостина Содева 032 / 200 785
radostina.sodeva@mu-plovdiv.bg
Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: “Управление на здравните грижи”, “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, “Управление на медико-социални дейности и обществено здраве” и “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”
Симона Момчилова 032 / 200 785