Учебен отдел

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

  Във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България, и Заповед 515/13.03.2020 г. на Ректора на МУ-Пловдив, „Учебен отдел“ преминава на дистанционно обслужване на студенти, преподаватели и външни лица.

  Информация може да получите по ел. поща или по телефона.


  Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“
  Радостина Содева 032 / 200 785
  radostina.sodeva@mu-plovdiv.bg
  Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: „Управление на здравните грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на медико-социални дейности и обществено здраве“ и „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“
  Симона Момчилова 032 / 200 785
  simona.momchilova@mu-plovdiv.bg