Учебен отдел

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

  Във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България, и Заповед 515/13.03.2020 г. на Ректора на МУ-Пловдив, „Учебен отдел“ преминава на дистанционно обслужване на студенти, преподаватели и външни лица.

  Информация може да получите по ел. поща или по телефона.

 • Радостина Содева, инспектор за специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка”
 • GSM: 0885546912
  radostina.sodeva@mu-plovdiv.bg

 • Лиляна Атанасова, инспектор за специалностите “Управление на здравните грижи”, “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, “Управление на медико-социални дейности и обществено здраве” и “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”
 • GSM: 0888127912
  lilyana.atanasova@mu-plovdiv.bg


Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: “Медицинска сестра” и “Акушерка”
Радостина Содева 032 / 200 785
radostina.sodeva@mu-plovdiv.bg
Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: “Управление на здравните грижи”, “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, “Управление на медико-социални дейности и обществено здраве” и “Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”
Лиляна Атанасова 032 / 200 785
lilyana.atanasova@mu-plovdiv.bg