Учебен отдел

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив


  Инспектор Факултет по обществено здраве – специалност „Медицинска сестра“
  Радостина Содева-Чапкънска 032 / 200 782
  [email protected]
  Инспектор Факултет по обществено здраве – специалност „Акушерка“ и „Лекарски асистент“
  Мила Димитрова 032 / 200 782
  [email protected]
  Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: „Управление на здравните грижи“, ОКС Бакалавър“ и ОКС Магистър 2 семестъра, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Мениджмънт на медико-социални дейности и обществено здраве“
  Лиляна Атанасова 032 / 200 785
  [email protected]
  Инспектор Факултет по обществено здраве – специалности: „Управление на здравните грижи“ ОКС Магистър 3 семестъра, „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ и „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“
  Силвия Етова 032 / 200 785
  [email protected]