Фармацевтичен факултет обявява селекция за млади учени и постдокторанти

В изпълнение на Националната научна програма за млади учени и постдокторанти Медицински университет-Пловдив и Фармацевтичен факултет обявяват селекция за млади учени и постдокторанти.

Високите резултати в изследователската дейност на МУ-Пловдив поставиха университета сред малкото бенефициенти на програмата.

Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Списъкът на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Млади учени са лица придобили ОКС „Магистър“ от септември 2011 г.
Постдокторанти са лица придобили ОНС „Доктор“ от септември 2016 г.

Краен срок за подаване на документи – 09.02.2021г. в Деканата на Фармацевтичен факултет. Мотивационното писмо се адресира до Декана на Фармацевтичен факултет. Комплектът документи се подава в плик А4.

Контактно лице за Фармацевтичен факултет :

доц. Бисера Пиличева, дф – тел: 0888651857;
e-mai: [email protected]