Фармацевтичен конгрес в Северна Македония

Информация за конгреса