IIInfmu-2019

Филм за третия национален студентски фестивал на медицинските университети