Финансиране за втора година по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имам удоволствието да Ви информирам, че Медицински университет – Пловдив е сред избраните институции, които ще бъдат финансирани за втора година по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ към МОН. Очаква се до края на месец януари 2020 г. МОН да изпрати указания относно провеждането на втория етап от програмата. След получаване на инструкциите от МОН, основните структурни звена ще бъдат информирани за следващите стъпки за участие, които предстоят.

ПРОФ. Д-Р МАРИАНА МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
РЕКТОР НА МУ-ПЛОВДИВ