Финансова подкрепа на Университетската агенция за франкофонията AUF за участия в научни прояви.

През 2019 г. Университетската агенция за франкофонията AUF ще подкрепя участия на млади учени – докторанти, пост-докторанти, изследователи и университетски преподаватели – в научни прояви (конгреси, научни конференции, дни на науката и пр.), чрез поемане на разходите за транспорт (до 400 EUR за участие в държави в Европа и до 1000 EUR – извън Европа)

Кандидатурите трябва да се подават най-малко 6 седмици преди началото на събитието. За повече информация относно регламента: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-MIR-reglement.pdf