Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Медицински университет – Пловдив

Одитен Доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Медицински университет - Пловдив