Одитен Доклад № 0100005712 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2011 г. на Медицински университет – Пловдив

Одитен Доклад № 0100005712 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2011 г. на Медицински университет - Пловдив

Одитен Доклад № 0100005712 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2011 г. на Медицински университет – Пловдив