ФНИ напомня за отворена покана за проекти за двустранно сътрудничество с Русия и с Австрия

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) напомня, че до 28 февруари 2019 г. се приемат проектни предложения за участие в два конкурса:
– „Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ (вижте пълната информация тук: https://www.fni.bg/?q=node/846 )
– „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“ (вижте пълната информация тук: https://www.fni.bg/?q=node/868 )