atlas-ball-shaped-business-2696331

ФНИ напомня за отворена покана за проекти за двустранно сътрудничество с Русия и с Австрия