Фонд „Научни изследвания“ – Годишен отчет за 2018 г. и Годишна оперативна програма за 2019 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, постдокторанти и изследователи,

Представителите на Фонд Научни изследвания, МОН, кани всички лица, ангажираните с научна дейност за Представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2018 г. и Годишна оперативна програма за 2019 г.

В изпълнение на чл. 91, ал. (3) от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Фондът организира публично представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2018 г. и на Годишната оперативна програма за 2019 г.

Събитието ще се състои на 12.06.2019 г. от 16 часа в Аудитория II , етаж 2 на Агрономически факултет на Аграрен университет – Пловдив (адрес: бул. Менделеев 12).

Годишният отчет на ФНИ за 2018 г. е достъпен на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/921

Приканваме Академичния състав към активно участие в събитието.

Проф. д-р М. мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД