Фонд Научни изследвания – информация за отворени актуални покани и текущи конкурси

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за отворени актуални покани и текущи конкурси на Фонд Научни изследвания, чиито краен срок наближава.

1) Удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти
2) Покана към учени за членове на ВНЕК по конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.
3) Покана към учени за членове на ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество на ФНИ
4) Покана към учени за участие като оценители

5) Фонд „Научни изследвания“ напомня за следните текущи конкурси, чиито краен срок наближава:
– „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ (28.06.2021 г.)
Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки; подават се паралелни проектни предложения от българска и френска страни.

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания.

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност.

– Програма CONCERT-Japan (9 юли 2021 г.)
• Тема „Устойчива водородна технология като достъпна и чиста енергия“ (Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy)
Освен вече посочените документи към националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

– Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“

Подробна информация можете да получите от сайта (http://www.fni.bg) и от  ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД