Фонд Научни изследвания, МОН, обяви два нови конкурса за научни проекти за 2021 година

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че днес, 21.05.2021 г., Фонд Научни изследвания обяви покани за проектни предложения за следните два конкурса:

  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.
  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.

Общ бюджет на конкурса: 1 000 000 лв.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

  1. Минималната сумаза всеки отделен проект е 15 000 лв.
  2. Максималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 09.07.2021 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат

Срокове по конкурса:

– Обявяване на конкурса – до 21.05.2021 г.
– Краен срок за подаване на проектни предложения – 09.07.2021 г.
– Срок за оценка и класиране на проектите – 30.10.2021 г.

–––––––––

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.

Прогнозният общ бюджет на конкурса: 19 000 000 лв., от които 10 500 000 лв. от бюджета за 2021 г.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

1) Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 120 000 лв. (основен бюджет) като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или ДНМА)

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 09.07.2021 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат

Срокове по конкурса:

–    Обявяване на конкурса – до 21.05.2021 г.
–    Краен срок за подаване на проектни предложения – до 09.07.2021 г.
–    Срок за оценка и класиране на проектите – до 30.10.2021 г.


Документи за конкурса и  Документи за кандидатстване са налични на сайта на Фонд Научни изследвания:


Център Проекти, Отдел МСПД  има готовност да окаже съдействие на всеки етап от подготовката и кандидатурата по в е-платформа на всички изследователи, които имат интерес към конкурсите.

Моля, всички изследователи, които подготвят проектни предложения, да регистрират кандидатурата в Център проект, за информация на Академичното ръководство.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД