Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурси по две международни научноизследователски програми

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) набира проекти по две международни научноизследователски програми – „Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ и Проектни предложения по програма QuantERA.

1. Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия:

Проектните предложения се представят до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител. Пълния текст на поканата и документите за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“ ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/846

2. Проектни предложения по програма QuantERA :

В настоящата сесия QuantERA ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в областта на изследванията на квантовите технологии.
Срок за подаване на пълни проектни предложения (не се предвижда подаване на кратки проектни предложения) – 18 февруари 2019 г., 17:00 CET. Допълнителна информация и документи за участие ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/843

Повече информация ще откриете на сайта на ФНИ и в прикачения файл.

Конкурси на ФНИ – двустранно сътрудничество с Австрия и Програма QuantERA

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД