ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ СЕ ВКЛЮЧВА В СОФИЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА 2019

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, изследователи, млади учени,

Тази година Фонд „Научни изследвания“ участва в Софийски фестивал на науката 2019 с щанд на 11 и 12 май в сграда „Джон Атанасов“, Форум ниво 1, СофияТехПарк. Посетителите на щанда ще могат да се запознаят с дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към министъра на образованието и науката чрез представяне на резултатите от успешни научни проекти, финансирани по програмите на Фонда. През цялото време ще бъде предоставена възможност за среща и разговор с представители на ФНИ и на научните екипи на част от успешните проекти, финансирани от Фонда.

На 11 май от 13:30 по време на Софийския фестивал на науката предстои и специално събитие на тема „Успешните истории на Фонд “Научни изследвания”. По време на него ще научите за успешните проекти, реализирани с подкрепата на Фонд “Научни изследвания” към МОН.

Пълният текст на поканата ще намерите ТУК.

За едноседмично събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“, което ще се проведе в началото на месец юли (от 01 до 05 юли 2019 г.), ще бъде предоставена допълнителна нова информация.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по Международно сътрудничество
и проектна дейност