Фонд „Научни изследвания“, МОН- конкурс 2014

На вниманието на представителите на Академичния състав,изследователи, докторанти, специализанти, студенти

Уважаеми Представители на Академичния състав,Уважаеми изследователи, докторанти, специализанти и студенти,  

Любезно Ви уведомяваме, че от 16.06.2014 г. Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс „Финансиране на научни изследвания в приоритетните области” – 2014 г.

Информация и документи за участие в конкурса са достъпни на новия сайт на Фонд Научни изследвания – www.fni.bg.

Приложения No 2 и No 3 ще се осигурят за участниците в конкурса от Център Проекти.

Приложение No 4 ще се съгласува със Счетоводен отдел.

Молим всички кандидати за участие в конкурсната сесия на ФНИ 2014 още в началния етап на подготовка да информират Център Проекти към Отдел МСПД с оглед оказване на съдействие, техническа помощ и организирано подаване на проектните предложения на МУ Пловдив във ФНИ.

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД