Фонд Научни изследвания – нов сайт и предстояща конкурсна сесия 2014

На вниманието на представителите на Академичния състав,изследователи, докторанти, специализанти, студенти

Уважаеми Представители на Академичния състав,Уважаеми изследователи, докторанти, специализанти и студенти,

Любезно Ви уведомяваме, че от 09.06.2014 г. официалният уеб адрес на новия сайт на Фонд „Научни изследвания“ е www.fni.bg. Прилагаме писмо от управителя на ФНИ – г-н Николай Христов.

От ФНИ ни информират, че до 13.06.2014 г. ще се обяви новата Конкурсна сесия за проектни предложения на ФНИ с последващ 45 дневен срок за подготовка. Информацията за Конкурсната сесия ще се обяви на новия сайт.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор Международно сътрудничество ипроектна дейност