Фонд Научни изследвания – резултати от Конкурсна сесия 2014

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че на сайта на Фонд Научни изследвания (www.fni.bg) са обявени резултатите от оценяването на проектите, подадени в рамките на Конкурсна сесия 2014 (Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014).

Авторите на научни проекти или партньори в проектни колективи могат да се информират за резултатите от оценяването.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД