Фондация “Акад. проф. д-р Стефан Ангелов” обявява конкурс за най-добра научна работа на млад микробиолог от страната

Кандидатите трябва да бъдат на възраст до 35 години, а работите, публикувани през 2022 г.

Заявления за участие в конкурса, придружени от кратка автобиография и отпечатък на работата се подават при гл. ас. д-р Лора Симеонова до 28 февруари 2023 г. на адреса на фондацията:

Институт по микробиология “Стефан Ангелов”

Българска академия на науките

ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 26, 1113 София,

лаб. 514 или в Отдел „Деловодство“, стая 218

тел.: 02 /979 31 94 факс: 02/870 01 09

e-mail: [email protected]

Връзка към обявата