Фондация „Амджен“ осигурява достъп до безплатните онлайн програми: LabXchange™ и Khan Academy,

Уважаеми преподаватели и студенти на МУ-Пловдив,

Отдел „Международно сътрудничество“ Ви информира, че Фондация „Амджен“ осигурява достъп до безплатните онлайн програми: LabXchange™ и Khan Academy, за да подпомогне учащите се и преподавателите по света в извънредната ситуация. LabXchange е образователна платформа, разработена съвместно с Факултета по изкуства и науки в Харвардския университет – САЩ, която предоставя на потребителите достъп до персонализирани обучения, виртуална лаборатория и възможности за осъществяване на контакт със световната научна общност.
Във връзка с извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на COVID-19, програмата на Фондация Амджен – Amgen Scholars, е отменена за лятото на 2020г. Стипендиантите, селектирани за програмата през 2020г., ще участват през лятото на 2021г. като тогава програмата да бъде с двоен размер (около 15 стипендии от 2020г. и още толкова от 2021г.).

Участвайте активно и градете своя професионален и личен живот!

С уважение,

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД