LabXchange

Фондация „Амджен“ осигурява достъп до безплатните онлайн програми: LabXchange™ и Khan Academy,