Фондация „ЕВРИКА“ обяви провеждането на конкурс със студентите, които ще получават именни стипендии

  Фондация „ЕВРИКА“ обяви провеждането на конкурс със студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно в 11 области:

   1.Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
   2.Математика на името на акад. Никола Обрешков;
   3.Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за втора година;
   4.Физика на името на акад. Георги Наджаков;
   5.Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
   6.Медицина и биология на името на акад. Методи Попов:
   7.Аграрни науки. вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
   8.Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
   9.Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
   10.Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
   11.Икономика на името па акад. Евгени Матеев.

  Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров-Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2021 г. до 15.10.2021 г. следните документи:

   1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендия „Акад. Александър Теодоров Балан“ и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта – www.evrika.org/;
   2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2021/2022 година;
   3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
   4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност“ (до 3 страници).

  За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.
  За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 02/9815181, както и да ползвате адресите: [email protected], [email protected] или информацията в www.evrika.org.

 • Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици;
 • Регистрационен формуляр;
 • Декларация.