plakat_jf

Форум XI-та Югоизточна европейска конференция и XXXI-ва Асамблея на Интернационална Медицинска Асоциация "България" (ИМАБ), който ще се проведе в периода 28-31 октомври.