06_10_2021_img10

Фотогалерия - "75 години катедра Педиатрия и медицинска генетика"