Франкофонски проекти и програми за обучение и научни изследвания

Информация за франкофонски проекти и програми за финансиране на обучение и научни изследвания  1. Стипендии за обучение на Конфедерация Швейцария за академичната 2013-2014 г.1500 стипендии предоставя швейцарската Федерална комисия за стипендиите на студенти с отличен успех, желаещи да продължат обучението си в швейцарски висши училища. Поканата е насочена към студенти със завършена образователна степен (postgraduate). Стипендиите са за една академична година (9 месеца).Формулярите за кандидатстване се предоставят при поискване на адрес: [email protected]) Подробна информация ще намерите на: http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_fr.html2. Стипендии „Йожен Йонеско“Университетската франкофонска агенция AUF обявява процедура за кандидатстване за стипендии за научни изследвания „Йожен Йонеско“, предоставяни от Министерството на образованието на Република Румъния. Стипендиите са предназначени за финансиране на стажове на докторанти и пост-докторанти – преподаватели и изследователи на възраст до 47 години от университети, членуващи в AUF.Стажовете ще се проведат в периода 1 февруари – 31 юли 2013 г, с продължителност минимум три месеца във водещи румънски университети.Подробности относно приоритетните научни области на приемащите университети ще намерите на адрес: http://www.auf.org/bourses/bourses-eugen-ionescu-2012-2013/. Документите за кандидатстване ще бъдат достъпни онлайн на 26 септември. Краен срок за подаване на кандидатурите е 15 ноември.За подробна информация: [email protected] 3. Награда „Ел Фаси“Обявява се процедура за номинации за Наградата „Ел Фаси“, която се присъжда на всеки 4 години на изявен учен и университетски преподавател от областта на медицинските, хуманитарните и обществените науки с активен принос във франкофонията и оказал силно влияние в международната научна общност.Подробности по процедурата: http://www.auf.org/actualites/auf-troisieme-edition-du-prix-mohammed-el-fassi/ За контакт: [email protected] 4. Европейски младежки конкурс за блог, посветен на сигурността на пътищата. За участие в конкурса се поканват всички граждани на Европейския съюз на възраст от 18 до 29 години. Участниците могат да спечелят едномесечен стаж в Барселона и да се включат в проект за предотвратяване на пътните произшествия при младите хора. Повече информация ще намерите на сайта на проекта http://erscharter.eu/inaction/award/21443.Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор Международно сътрудничествои проектна дейност