Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни дейности.

Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни събития и/или публикации и открива конкурс за набиране на кандидатури

Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини. Формулярът с проектното предложение може да се попълни на френски или на български език.

Изтеглете оттук формуляра за кандидатстване.

Краeн срок за кандидатстване ( етап № 1) : 25 февруари 2019 г.

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси: olivier.kachler@institutfrancais.bg с копие до
iva.debrenlieva@institutfrancais.bg